Hart veilig wonen

Maak uw omgeving Hartveilig!

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand, dat is een stilstand van de bloedsomloop, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het kan u zelf overkomen of iemand uit uw familie of vriendenkring. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. Bij Hartveilig wonen zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen te redden.

Hartveilig wonen

Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een acute circulatiestilstand kan verminderen. Hartveilig wonen is vrijwillige hulp aanvullend op ambulancezorg. Als vrijwilliger kunt u mensenlevens redden door deel te nemen aan Hartveilig wonen.

voor verdere informatie kijk op: hartveiligwonen.nl

EHBO; Waarom?

Je zal het maar meemaken. Je kind krijgt heet water over zich heen. Wat doe je?

Bij een gezellig etenje met collega's verslikt iemand zich en dreigt te stikken. Wat moet je doen?

Je partner krijgt een hartaanval. Hoe moet je reanimeren? Waar is de dichstbijzijnde AED? Hoe werkt die AED?

Je geeft les op een school en in de pauze houd je toezicht op het schoolplein. Een kind valt van het klimrek en breekt zijn been. Wat moet je wel doen? Wat niet?

Op de basisopleiding EHBO worden deze vragen beantwoord. Je leert zo'n situatie te beoordelen. Je oefent actief wat je moet doen. In een noodsituatie is paniek een slechte raadgever. Door je opleiding ben je beter in staat rustig te blijven en weet je wat je moet doen (of juist niet doen). 

Elk seizoen proberen we weer een basis cursus te geven. Geef je op, en leer verbanden aan te leggen, wat te doen bij flauwtes en beroertes maar vooral ... levens te redden!

Op deze pagina vind u onze contact gegevens.

Overigens is het ook mogelijk een meer beperkte opleiding te doen in de vorm van een reanimatie opleiding. Dit is een opleiding van slechts 1 avond (ca. 3,5 uur). Voor meer informatie kunt u deze pagina bezoeken

EHBO daar red je levens mee!

De EHBO Vereniging Koudekerk aan den Rijn (gemeente Rijnwoude) is een actieve en op dit moment sterk groeiende vereniging. Onze vereniging faciliteert ook activiteiten ten aanzien van EHBO aan de Rijndijk. Door onze leden wordt assistentie verleend aan diverse activiteiten met name in de woonkernen Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude Rijndijk, zoals Wintertrekkertrek, Koningsdag, de jaarmarkt, de meerdaagse kermis en diverse sportevenementen. Verder verlenen onze leden assistentie bij evenementen op aanvraag. Daarnaast zijn een groot aantal van onze leden tevens als vrijwilliger zeer actief in het plaatselijke Prins Willem Alexanderbad. Verder verzorgen leden van de vereniging al sinds jaar en dag de jeugdopleiding EHBO op de Koudekerkse basisscholen "De Rijnschans" en "De Rank" en met ingang van het schooljaar 2011 ook aan de Rijndijk bij de basisscholen "De Tweeklank" en "De Rhynenburg".

Het eerste seizoen volgt men een Basisopleiding EHBO om de gevraagde kennis en vaardigheden te verkrijgen. De volgende jaren neemt men deel aan oefen(herhalings)avonden om dit te onderhouden. De vaste oefen(herhalings)avonden zijn op de woensdag en de donderdag. De opleidingsavond is op woensdagavond. De trainingscycli lopen van september tot en met april/mei. Wij kunnen gelukkig beroep doen op een vaste instructeur en oefenen regelmatig met Lotus slachtoffers.

Onze instructeur bepaalt of de EHBO'ers voldoen aan de competenties. Binnen de vereniging hanteren we een cyclus van 2 jaar. U kunt zelf aangeven op welke avond u uw herhalingslessen wilt volgen, mocht  u eventueel verhinderd zijn op uw avond, is het geen probleem wanneer u uitwijkt naar een andere groepsles.

Tevens is het mogelijk om alleen een reanimatie opleiding en herhalingslessen bij ons te volgen.

Zie voor meer details rechts boven de links in 'Opleidingen voor iedereen'.

Nieuws

Cursussen voor iedereen

Interesse gekregen?

Ik ben geinteresseerd in Naam Email Opmerkingen

AED's in Rijnwoude


AED-locaties Rijnwoude weergeven op een grotere kaart